• PEDAGOG SZKOLNY i PSYCHOLOG SZKOLNY

    •        PEDAGOG SZKOLNY 

     GODZINY PRACY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

     W ŚWIEBODZICACH

     Poniedziałek godz. 13.00-17.00      
     Wtorek         godz. 13.10 - 16.10   
     Czwartek      godz.    9.00-12.00      

     PSYCHOLOG SZKOLNY - p.RENATA APOLINARSKA-KOZAR

     GODZINY PRACY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

     W ŚWIEBODZICACH

     Wtorek  godz. 8.30-14.30              
     Środa  godz. 9.00 - 13.30          
     Czwartek godz. 10.30-17.00             
      Telefon do gabinetu: 74 6669630
      
     W tym roku szkolnym prowadzi zajęcia socjoterapii dla uczniów klas II-VI
      i zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów klas IV-VI.
     Na bieżąco zajmuje się poradnictwem dla rodziców i uczniów.
      

     ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO GDY:

     • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

     • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

     • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

     • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

     • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

     • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

      

     Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

      

            
        
        
        
        

      

     ZADANIA   PEDAGOGA  SZKOLNEGO

     Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

     Pedagog szkolny:

     • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
     • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
     • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
     • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
     • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
     • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne
     • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej
     • udziela informacji rodzicom, uczniom i nauczycielom dotyczących możliwości pomocy w odpowiednich placówkach
     • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich;
     • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

      

     ZAPRASZAM NA STRONĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

     http://poradnia.swidnica.pl/start/