NAWIGACJA

Galeria zdjęć

PEDAGOG SZKOLNY i PSYCHOLOG SZKOLNY

       PEDAGOG SZKOLNY 

GODZINY PRACY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

W ŚWIEBODZICACH

Poniedziałek godz. 13.00-17.00      
Wtorek         godz. 13.10 - 16.10   
Czwartek      godz.    9.00-12.00      

PSYCHOLOG SZKOLNY - p.RENATA APOLINARSKA-KOZAR

GODZINY PRACY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

W ŚWIEBODZICACH

Wtorek  godz. 8.30-14.30              
Środa  godz. 9.00 - 13.30          
Czwartek godz. 10.30-17.00             
 Telefon do gabinetu: 74 6669630
 
W tym roku szkolnym prowadzi zajęcia socjoterapii dla uczniów klas II-VI
 i zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów klas IV-VI.
Na bieżąco zajmuje się poradnictwem dla rodziców i uczniów.
 

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO GDY:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

       
   
   
   
   

 

ZADANIA   PEDAGOGA  SZKOLNEGO

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej
 • udziela informacji rodzicom, uczniom i nauczycielom dotyczących możliwości pomocy w odpowiednich placówkach
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich;
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

 

ZAPRASZAM NA STRONĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

http://poradnia.swidnica.pl/start/