NAWIGACJA

Galeria zdjęć

Logopeda

Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem.
Każdy ma swój czas i porę
 

Nasza szkoła oferuje uczniom pomoc logopedyczną. 

W dobrze urządzonym i wyposażonym gabinecie

przy ul.Wolności 23 (drugi budynek szkoły) pracuje: 

 

LOGOPEDA mgr KAMILLA ADAMEK

ABSOLWENTKA FILOLOGII POLSKIEJ NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM I PODYPLOMOWEGO STUDIUM LOGOPEDYCZNEGO.

POSIADA SPECJALIZACJĘ Z NEUROLOGOPEDII, CERTYFIKAT TERAPEUTY DYSLEKSJI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY

poniedziałek 11.30 – 15.30

wtorek 11.30 – 15.30

środa 11.30 – 15.30

czwartek 8.00 – 9.00 10.30 – 15.30

piątek 12.30 – 14.30

 

tel. 746669626

 

 

Logopeda w szkole

 

Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom warunków do harmonijnego rozwoju zgodnie z ich możliwościami. Rozwój ten umożliwiają wszechstronne oddziaływania dydaktyczno - wychowawcze.

Bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka pełni mowa. Jej zaburzenia mogą spowodować nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne.

Podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych ma na celu udzielenie pomocy uczniom, z zaburzeniami mowy.

 

Do zadań logopedy należy:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2) diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej;

3) prowadzenie terapii logopedycznej (indywidualnej i w grupach) dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

(czyli dzieci ryzyka dysleksji), przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

 

 

1. Terapia logopedyczna

Nikt nie chce mieć wady wymowy i nikt nie chce, aby inni ją słyszeli lub widzieli. Bardziej lub mniej wpływa ona na nasze kontakty z innymi ludźmi. Dlatego próbujemy ją ukryć, zatuszować, wyprzeć ze świadomości, a przecież w szybki i bezbolesny sposób moglibyśmy się jej pozbyć. Potrzebny nam jest do tego właśnie logopeda, który zapraszając nas na terapię logopedyczną, otoczy nas swoją opieką i zapewni specjalistyczne podejście.

Terapia logopedyczna może polegać na wyrównaniu opóźnień, skorygowaniu wad, ale również na likwidacji przyczyn i skutków tych wad. W innych przypadkach terapia może przywracać mowę i pozwalać na osiągnięcie odpowiedniej sprawności językowej.

2. Długość terapii logopedycznej

Długość terapii to sprawa indywidualna.Najczęściej trwa kilka lub kilkanaście miesięcy, choć są sytuacje, w których może trwać nawet kilka lat (np. w przypadku braku systematycznych ćwiczeń, niestosowania się do zaleceń logopedy czy złożoności problemu, z jakim mamy do czynienia). Z pewnością nie można liczyć na to, że jedno spotkanie z logopedą wszystko „załatwi”.

3. Rola rodzica w terapii logopedycznej

Samo uczęszczanie na zajęcia nie wystarczy.Należy kontynuować pracę w domu, czyli ćwiczyć to, co zalecił logopeda. Dlatego w zajęciach z logopedą powinien, w miarę możliwości, uczestniczyć rodzic, chociażby po to, aby mógł potem prawidłowo utrwalać mowę dziecka już poza gabinetem.

Nie ma lepszej i skuteczniejszej terapii logopedycznej niż ta, która angażuje i dziecko, i rodziców.

ĆWICZENIA: 

MATERIALY_DO_CWICZEN_UTRWALAJaCYCH_REALIZACJE_GLOSKI__R.docx