• Nagłówek

    • Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2016/2017

     CHORĄŻY:

     ADAM TARKOWSKI kl. VI a

     MICHAŁ KRUPA kl. VI a

      

     Asysta:

     Justyna Fedorowicz kl. VI c

     Emilia Drabo kl. VI c

     Weronika Hałuszka kl. VI a

     Kamila Czarnecka kl. VI a

      

      

     Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługujących nominalnie uczniom klas szóstych.

     Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych

      

     Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

     Uroczystości rocznicowe:Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości.

     Ceremonia ślubowania klas pierwszych.

     Ceremonia ślubowania klas kończących szkołę.

     Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.

     Uroczyste Msze św.Powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę: prezydenta, premiera, marszałka sejmu, ministra oświaty, wojewody, biskupa lub marszałka sejmiku wojewódzkiego.

     Inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. uroczystości związane z patronem).

     Uroczystości patriotyczne nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

      

      

     Insygnia pocztu sztandarowego

      

     • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,
     • białe rękawiczki.

      

     Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora.

     Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły. (opiekun SU)

      

     Ubiór pocztu sztandarowego

     Chorąży i Asysta

     uczeń-ciemne spodnie (granatowe lub czarne), biała koszula i krawat

     uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice (granatowe lub czarne).