NAWIGACJA

Galeria zdjęć

Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2016/2017

CHORĄŻY:

ADAM TARKOWSKI kl. VI a

MICHAŁ KRUPA kl. VI a

 

Asysta:

Justyna Fedorowicz kl. VI c

Emilia Drabo kl. VI c

Weronika Hałuszka kl. VI a

Kamila Czarnecka kl. VI a

 

 

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługujących nominalnie uczniom klas szóstych.

Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych

 

Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

Uroczystości rocznicowe:Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości.

Ceremonia ślubowania klas pierwszych.

Ceremonia ślubowania klas kończących szkołę.

Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.

Uroczyste Msze św.Powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę: prezydenta, premiera, marszałka sejmu, ministra oświaty, wojewody, biskupa lub marszałka sejmiku wojewódzkiego.

Inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. uroczystości związane z patronem).

Uroczystości patriotyczne nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

 

 

Insygnia pocztu sztandarowego

 

  • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,
  • białe rękawiczki.

 

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora.

Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły. (opiekun SU)

 

Ubiór pocztu sztandarowego

Chorąży i Asysta

uczeń-ciemne spodnie (granatowe lub czarne), biała koszula i krawat

uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice (granatowe lub czarne).