NAWIGACJA

Galeria zdjęć

Koło teatralne

SPEKTAKLE TEATRALNE

ZAPRASZAM DO GALERII ZDJĘĆ

KOŁA TEATRALNEGO

OPIEKUN KOŁA
mgr Agnieszka Kiryczuk  nauczyciel  języka polskiego i historii

    Głównym celem zajęć teatralnych jest profilaktyka mająca na celu przeciwdziałanie agresji, budowanie i rozwijanie właściwych relacji międzyludzkich, integracja grupy, rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób, przyswajanie negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych związanych z uzależnieniami i innymi problemami cywilizacyjnymi.
    W zakresie wiedzy o teatrze, głównym celem zajęć jest zdobycie ogólnych wiadomości i rozumienie pojęć związanych z działalnością teatru. Założeniem zajęć jest także rozwijanie osobowości ucznia, wspieranie jego rozwoju oraz kształtowanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki. Sposoby realizacji zamierzonych celów opierają się przede wszystkim na działaniu twórczym, to znaczy przygotowaniu spektakli, kostiumów, praca nad scenografią, doborze materiałów muzycznych i rekwizytów.
    Działalność koła teatralnego cieszy się wielkim zainteresowaniem, dzieci chętnie przychodzą na zajęcia, w których realizują swoje twórcze zdolności.    Podejmowanie działań twórczych rozwija, stwarza możliwość zaistnienia w środowisku w sensie pozytywnym, daje nadzieję na lepszy świat, uczy pracy w grupie, tolerancji i właściwych zachowań społecznych.

 

Program koła

Uczestnicy:

Borowiec Natalia VI c

Bartuzel Martin V c

Brągiel Bartosz IV c

Chlebowska Elżbieta VI c

Dominik Kamila V c

Grzebna Karolina V a

Kulesza Oliwier V c

Markowicz Weronika VI c

Miazga Mateusz V b

Młyńczyk Mateusz VI a

Ptak Michał VI a

Rolla Aleksandra V c

Siodlarz Karolina VI c

Gruszka Aleksandra V c

Szulc Marika V b

Trólka Julia IV d

Wojewodzic Michał V c

Zajęcia szkolnego koła teatralnego

odbywać się będą 

 w sali numer 31.