• TEATR

    • ZAPRASZAM DO GALERII ZDJĘĆ

     KOŁA TEATRALNEGO

     OPIEKUN KOŁA
     mgr Agnieszka Kiryczuk  nauczyciel  języka polskiego i historii

         Głównym celem zajęć teatralnych jest profilaktyka mająca na celu przeciwdziałanie agresji, budowanie i rozwijanie właściwych relacji międzyludzkich, integracja grupy, rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób, przyswajanie negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych związanych z uzależnieniami i innymi problemami cywilizacyjnymi.
         W zakresie wiedzy o teatrze, głównym celem zajęć jest zdobycie ogólnych wiadomości i rozumienie pojęć związanych z działalnością teatru. Założeniem zajęć jest także rozwijanie osobowości ucznia, wspieranie jego rozwoju oraz kształtowanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki. Sposoby realizacji zamierzonych celów opierają się przede wszystkim na działaniu twórczym, to znaczy przygotowaniu spektakli, kostiumów, praca nad scenografią, doborze materiałów muzycznych i rekwizytów.
         Działalność koła teatralnego cieszy się wielkim zainteresowaniem, dzieci chętnie przychodzą na zajęcia, w których realizują swoje twórcze zdolności.    Podejmowanie działań twórczych rozwija, stwarza możliwość zaistnienia w środowisku w sensie pozytywnym, daje nadzieję na lepszy świat, uczy pracy w grupie, tolerancji i właściwych zachowań społecznych.

      

     Program koła

     Uczestnicy: 

     1. Banaszkiewicz Piotr V a
     2. Błońska Weronika IV b
     3. Czemerys Weronika V a
     4. Faciszewska Zuzanna IV a
     5. Foryś Barbara V a
     6. Karwas Nikola IV a
     7. Kmiecik Zuzanna V a
     8. Konieczna Julia V a
     9. Kopacz Zuzanna IV a
     10. Kozak Lena V a
     11. Kuracińska Oliwia  IV a
     12. Lubczyński Jakub V a
     13. Łebkowska Wiktoria VI b
     14. Mania Martyna IV a
     15. Marciniuk Nadia V a
     16. Nogalski Nataniel IV a 
     17. Orfin Amelia IV b
     18. Partyka Dominik V a
     19. Subczyńska Karina V a
     20. Sztor Lena VI b
     21. Szynalska Klara IV a
     22. Wawrzyniak Igor V a 
     23. Wojtów Martyna IV a

      

     Zajęcia szkolnego koła teatralnego

     odbywać się będą 

     od 14 września 2021 roku

     we wtorki co drugi tydzień na 7 i 8 lekcji

     w sali nr 31 lub auli.

      

      

      

      

     • brak danych
    • Kontakty

      • Sala NR 31
      • AULA SZKOLNA (II PIĘTRO)