NAWIGACJA

Galeria zdjęć

KOŁO PLASTYCZNE

Koło plastyczne klas 4-7

Koło plastyczne odbywa się w każdy czwartek od godz. 14:00 do 15:30

Prowadzący pani KATARZYNA JAROSZ

Na zajęcia plastyczne uczęszczają:

- Agata Antoniuk kl. 4a

- Patrycja Rolla kl. 4a

- Wiktoria Kozłowska kl. 4a

- Zuzanna Pawlica kl. 4c

- Julia Niedźwiedzka kl. 4c

- Maciej Wąsowski kl. 4a

- Piotr Kusz kl. 4a

- Alan Chełmiak kl. 4a

- Wiktoria Kiljańska kl. 5a

- Jadwiga Krzyszkowska kl. 5a

- Wiktoria Ptasińska kl. 5a

- Anastazja Kyriienko kl. 5b

- Julia Waliszewska kl. 6b

- Kinga Zarębska kl. 6b

 

 Cele zajęć koła plastycznego:

• rozbudowanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów,

• tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych,

• rozwój wyobraźni twórczej,

• umożliwienie ekspresji plastycznej,

• kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia.

 

Cele edukacyjne

W zakresie wiadomości:

- zapoznanie ucznia z wybranymi dziełami plastycznymi wybitnych twórców,

- ukazywanie dorobku kultury i sztuki polskiej,

- zaznajomienie z najważniejszymi dziełami sztuki europejskiej i światowej,

- poznanie głównych form plastycznych.

W zakresie umiejętności:

- rozwijanie doświadczeń warsztatowych,

- rozbudzanie wrażliwości na piękno,

- rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- wyrażanie swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych środkami plastycznymi,

- kształtowanie zdolności w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki,

- rozwijanie i doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej,

- rozbudzanie ciekawości poznawczej.

W zakresie wartości postaw i poglądów:

- kształcenie tolerancji wobec innych ludzi,

- zwrócenie uwagi na dbałość i szacunek wobec dóbr kultury i poczucia tożsamości narodowej,

- przygotowanie do świadomego odbioru wytworów plastycznych,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej i indywidualnej,

- dbanie o estetykę otoczenia,

- wyrabianie otwartej postawy wobec sztuki.

 

 Formy i metody pracy:

-praca z tekstem,

-analiza dzieła plastycznego,

-multimedialne środki przekazu – Internet, spacery wirtualne,

-metoda zajęć praktycznych według instrukcji „krok po kroku",

-praca w małych grupach,

-zajęcia plenerowe,

udział w konkursach plastycznych,

dbałość o estetyczny wygląd szkoły – dekoracje holu,

 Techniki plastyczne:

*malarstwo – farby plakatowe, akwarelowe;

*rysunek – kredki, ołówki, mazaki;

*wycinanki, wydzieranki;

*origiami;

*małe formy rzeźbiarskie –glina, masa solna;

*małe formy graficzne – odciskanie;

*collage, frotaż , decupage, quiling oraz wiele innych

ZAPRASZAMY DO GALERII PRAC